Antimicrobiële resistentie

CIP traject

Momenteel wordt er vanuit AMR Zorgnetwerk Holland West een eigen Contactpersoon InfectiePreventie (CIP) traject ontwikkeld. Het gratis traject zal bestaan uit een scholing van 4 dagen met daarin verschillende infectiepreventie onderwerpen zoals infectieziekten, besmettingscyclus, persoonlijke beschermingsmiddelen en gedragsverandering. Na succesvol afronden van de scholing zullen deelnemers toetreden in het Regionaal Platform Infectie Preventie (RPIP) waarin er 4x per jaar een bijeenkomst wordt georganiseerd waarin deelnemers zowel kennis met elkaar kunnen uitwisselen als presentaties krijgen met een nascholingsonderwerpen. De pilot van de CIP-scholing wordt gedraaid in het najaar van 2024. Vanaf najaar 2025 zal de scholing open worden gesteld voor externen. Meer informatie? Mail dan naar abr@ggdhm.nl