Risicoprofiel

Klik hier voor het gehele risicoprofiel.
Ziekenhuizen

Risicoprofiel Antibioticaresistentie in ziekenhuizen Bent je werkzaam in een ziekenhuis? En wil je weten wat jouw organisatie kan doen om...

Lees meer…
Verpleeghuizen

Risicoprofiel Antibioticaresistentie in verpleeghuizen Ben je werkzaam in een verpleeghuis? En wil je weten wat jouw organisatie kan doen om...

Lees meer…
Transmurale werkafspraken

Risicoprofiel Transmurale werkafspraken Transmurale werkafspraken zijn zeer belangrijk bij het voorkomen en bestrijden van antibioticaresistentie (ABR). Het ABR Zorgnetwerk Holland...

Lees meer…
Thuiszorg

Risicoprofiel Antibioticaresistentie in de thuiszorg Ben je werkzaam in de thuiszorg? En wil je weten wat je kunt doen om...

Lees meer…
Publieke domein

Risicoprofiel Antibioticaresistentie in het publieke domein Ben je werkzaam bij de GGD? En wil je weten wat je kunt doen...

Lees meer…
Laboratoria

Risicoprofiel Laboratoria Medisch microbiologische laboratoria voeren de diagnostiek van micro-organismen uit. Zij hebben overzicht over resistentiepatronen in hun adherentiegebied en...

Lees meer…
Verstandelijk Gehandicaptenzorg

Risicoprofiel Antibioticaresistentie in de Verstandelijk Gehandicaptenzorg (VGZ) Ben je werkzaam in de Verstandelijk Gehandicaptenzorg (VGZ)? En wil je weten wat...

Lees meer…
Huisartsen

Risicoprofiel Antibioticaresistentie in de huisartsenpraktijk Ben je werkzaam als huisarts? En wil je weten wat je kunt doen om antibioticaresistentie...

Lees meer…
Apotheken

Risicoprofiel Apotheken

Lees meer…