Transmurale werkafspraken

De tien ABR Zorgnetwerken hebben gewerkt aan een landelijk document waarin transmurale werkafspraken zijn vastgelegd. Dit zijn afspraken die zorgverleners met elkaar maken. Deze afspraken verbeteren de kwaliteit en efficiëntie van de zorg. Een van de afspraken is dat zorgverleners elkaar informeren over bijzonder resistentie micro-organismen (BRMO).

Communicatie over BRMO-status binnen de zorgketen

Bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) zoals Meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) reizen met cliënten, patiënten en professionals mee naar en tussen zorginstellingen. Daarom is het belangrijk dat de communicatie rondom de BRMO-status van een cliënt of patiënt in de zorgketen goed verloopt. Wanneer informatie over de BRMO-status bij overplaatsing tijdig wordt gedeeld, kan een ontvangende zorginstelling op tijd de juiste voorzorgsmaatregelen nemen op het gebied van infectiepreventie.

BRMO-status in elektronisch patiëntendossier

De BRMO-status is momenteel nog geen verplicht veld in een medische overdracht tussen zorginstellingen. Ook richten veel zorginstellingen elektronisch patiëntendossiers (EPD) naar eigen voorkeur in. Dat zorgt ervoor dat veel EPD’s van elkaar verschillen en niet goed met elkaar communiceren. De komende periode werken we aan een strategie om de uitwisseling van de BRMO-status van cliënten en patiënten te verbeteren. We doen dit in samenwerking met de regionale ABR Zorgnetwerken, experts uit de ICT-sector en landelijke softwareleveranciers.