Digitaal infectieziekten melden via webapplicatie MUIZ

Vanaf maart 2023 is de webapplicatie MUIZ (Meldpunt Uitbraak InfectieZiekten) live. Met deze app kunnen zorginstellingen in de regio van GGD Haaglanden en GGD Hollands Midden digitaal een uitbraak van een infectieziekte melden. MUIZ is ontwikkeld voor en door professionals in de regio Rotterdam Rijnmond en succesvol uitgerold. Meerdere GGD-en in Nederland werken inmiddels met MUIZ. Het streven is dat alle zorginstellingen in Nederland met MUIZ gaan werken.

Infectieziekte melden via MUIZ

Om verspreiding te voorkomen of tegen te kunnen gaan is het belangrijk dat we weten of en waar er uitbraken zijn. De coronapandemie heeft dit duidelijk gemaakt. Maar dit geldt ook voor uitbraken van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO), griep en bijvoorbeeld schurft. De informatie-uitwisseling bij infectieziekten kan nog beter. Daar doet MUIZ iets aan. Deze webapplicatie biedt zicht op uitbraken en het verloop daarvan in de regio. Het heeft daarom een toegevoegde waarde voor de hele zorgketen.

Informatie

Je kunt informatie vinden via de website van de softwareleverancier: https://www.meldpuntuitbraken.nl
Ook kun je het filmpje van het ABR Zorgnetwerk bekijken om een duidelijker beeld te krijgen van MUIZ.

Zorginstelling? Sluit aan!

Wil je meer informatie over MUIZ? Of heb je vragen over de realisatie en de ingebruikname van de webapplicatie? Neem dan contact op met Ditta van den Berg via Dvandenberg@ggdhm.nl.

Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Holland West

Binnen de regio van het ABR Zorgnetwerk Holland West vallen GGD Haaglanden en GGD Hollands Midden. Het netwerk is opgericht om antibioticaresistentie te voorkomen en bestrijden, samen met andere zorgorganisaties in deze regio. Meer informatie vind je op onze website.