Infectiepreventie auditapp (IPA): nieuwe audit 'Opslag en gebruik steriele materialen'

Er staat weer een nieuwe audit klaar in de infectiepreventie auditapp (IPA) voor de langdurige zorg. De audit heeft betrekking op de opslag en het gebruik van steriele materialen. Stellingen die o.a. voorkomen in de audit, zijn:

• Steriele materialen worden opgeslagen in een gesloten kast of gesloten box
• De gesloten kast of gesloten box staat in een sanitaire ruimte of spoelruimte
• De controle op steriele materialen wordt afgetekend op een aftekenlijst

Net als bij de andere audits, kunnen de stellingen in de app beantwoord worden met JA – NEE – NB

De nieuwe audit is de vijfde voor de langdurige zorg, die in de GRATIS app uitgevoerd kan worden. Zo konden instellingen al de audits ‘Handhygiëne’, ‘Persoonlijke hygiëne medewerker’, ‘Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen’ en ‘Persoonlijke hygiëne cliënt’ afnemen.

Naast de auditapp voor de langdurige zorg, is het ook mogelijk de auditapp in te zetten in het ziekenhuis. Hiervoor zijn drie audits ontwikkeld:

Meer weten over de infectiepreventie auditapp of deze downloaden? Kijk dan op de site van het landelijk AMR Zorgnetwerk.