Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR)

Het Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR) is een internationale samenwerking met het doel om gezamenlijk onderzoek naar antimicrobiële resistentie (AMR) te coördineren. Het JPIAMR brengt landen, financieringsorganisaties en onderzoeksinstituten samen om de uitdagingen van AMR aan te pakken.

In januari 2023 lanceerde het JPIAMR de subsidieoproep 'AMR Diagnostics and Surveillance 2023'. Deze subsidieoproep is in het leven geroepen om actie te ondernemen tegen de groeiende wereldwijde dreiging van toenemende resistentie bij pathogene micro-organismen en de verspreiding van AMR. Het doel is om onderzoeksprojecten te financieren die bestaande strategieën, instrumenten, technologieën en methoden voor diagnostiek en/of One Health AMR surveillance verbeteren of nieuw ontwikkelen. Naast antibiotica richt de oproep zich ook op antischimmelmiddelen en biociden.

In 2024 starten er maar liefst vijf projecten met een Nederlandse partner. De projecten hebben een looptijd van drie jaar en zetten zich ook in om de groeiende dreiging van toenemende resistentie bij pathogene organismen en de verspreiding van AMR tegen te gaan. In het bijzonder richten drie van deze projecten zich op schimmels. Meer weten over het JPIAMR? Neem dan een kijkje op de website van het JPIAMR!