Nieuwe audit in de auditapp!

🔍🛡️ Nieuwe audit alert! 🛡️🔍

Goed nieuws! Er staat een nieuwe audit klaar in de gratis Infectiepreventie auditapp voor de langdurige zorg: de MRSA isolatie-audit (MRSA staat voor meticilline-resistente Staphylococcus aureus). Net als bij andere audits in de app, doorloop je een aantal stellingen, die je kunt beantwoorden met JA, NEE, of NB (niet van toepassing).

De MRSA isoalatie-audit focust op belangrijke onderwerpen rondom dit thema, zoals het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), de verzorging van personen die positief zijn getest op MRSA of bij wie een verdenking bestaat en de schoonmaak van kamers.

Meer weten over de Infectiepreventie auditapp of deze downloaden? Kijk dan op de website van het landelijke AMR Zorgnetwerk: https://www.zorgnetwerkenamr.nl/producten/infectiepreventie-audit-app-ipa/