Wij hebben een nieuwe naam: AMR Zorgnetwerk Holland West

Van ABR naar AMR

Vanaf 2024 verschuift de aandacht van de regionale zorgnetwerken van antibioticaresistentie (ABR) naar antimicrobiële resistentie (AMR).

Bekijk de animatie voor een korte uitleg.