Over AMR

Onze opdracht

Wie zijn wij?

In 2016 zijn er in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport negen regionale zorgnetwerken antimicrobiële resistentie (AMR) opgericht. Daar zijn wij er één van.

Wij, AMR Zorgnetwerk Holland West, maken ons sterk voor de aanpak en het voorkómen van antimicrobiële resistentie. Dit doen wij samen met zorgprofessionals uit de regio (driehoek Leiden-Gouda-Den Haag).

Wat is antimicrobiële resistentie?

Antimicrobiële resistentie (AMR) treedt op wanneer bacteriën, virussen, schimmels en parasieten in de loop van de tijd veranderen door blootstelling aan antimicrobiële middelen.
Micro-organismen worden door deze veranderingen ongevoelig voor antibiotica en andere antimicrobiële geneesmiddelen. Deze resistentie zorgt ervoor dat infecties moeilijk of zelfs helemaal niet kunnen worden behandeld. Het risico op ziekteverspreiding, ernstige ziektes en overlijden neemt hierdoor toe. De opkomst van antimicrobiële resistentie is een toenemend probleem, met als gevolg dat er jaarlijks tienduizenden mensen in Europa overlijden aan niet-behandelbare infecties. Dit wereldwijde probleem blijft zich uitbreiden als we niets doen. Daarom zetten we ons in voor de aanpak van antimicrobiële resistentie.

Hoe doen wij dat?

Wij stimuleren kennisuitwisseling tussen regionale zorgorganisaties
We dragen bij aan het verbeteren van infectiepreventie
We bevorderen het juist voorschrijven van antibiotica
We brengen regionale risico’s in kaart
We ontwikkelen en organiseren scholingen

Met wie en voor wie doen wij dit?

Wij werken intensief samen met zorgprofessionals uit de regio. Ook verbinden we organisaties en zorgprofessionals onderling, om van elkaar te leren en samen met ons te ontwikkelen. Zo zorgen we dat alles wat wij doen voor en door de regio gebeurt!

Wat is uniek aan ons zorgnetwerk?

In onze regio richten wij ons op duurzame en langdurige kennisoverdracht. Wij bieden producten aan die je kunt blijven gebruiken, om zo mee te helpen antimicrobiële resistentie te voorkómen. Daarnaast organiseren wij diverse regionale bijeenkomsten waar zorgprofessionals uit verschillende zorgorganisaties welkom zijn.