Regionaal Coördinatieteam

Ons Regionaal Coördinatieteam (RCT) bestaat uit meerdere inhoudsdeskundigen. Zij werken bij een van de regionale netwerkpartners en weten goed wat er speelt.

Aafke Koffeman - Specialist ouderengeneeskunde

Mijn naam is Aafke Koffeman en sinds begin 2022 ben ik onderdeel van het Regionale Coördinatie Team (RCT) van het ABR Zorgnetwerk Holland West.

Van oorsprong ben ik huisarts, maar na het afronden van mijn huisartsopleiding ben ik al vrij snel in het verpleeghuis gaan werken. Dat beviel zo goed dat ik besloot de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde te volgen. Deze heb ik vijf jaar geleden afgerond en sindsdien heb ik als zzp-er bij verschillende instellingen gewerkt. Ik vind het interessant en leerzaam om op verschillende plekken te werken, elk verpleeghuis is anders en heeft zijn eigen kwaliteiten.

Ik heb mijn werkzaamheden als arts altijd graag gecombineerd met niet-klinische taken. Tijdens mijn huisartsopleiding heb ik een promotietraject gevolgd en een masteropleiding klinische epidemiologie afgerond. Na afronding van mijn opleiding tot specialist ouderengeneeskunde heb ik vier jaar gewerkt als docent en mentor aan de opleiding ouderengeneeskunde van het LUMC.

Met bovenstaande ervaring hoop ik de komende tijd een bijdrage te kunnen leveren aan het terugdringen van antibioticaresistentie in onze regio. Ik kijk er naar uit om samen met de andere leden van het coördinatieteam deze uitdaging aan te gaan!

Marieke Heijnen - Epidemioloog

Sinds begin 2021 ben ik werkzaam als epidemiologisch onderzoeker bij GGD Haaglanden, en aangesloten bij RCT. Dit laatste doe ik samen met mijn collega Niels Gerrits, die actief is binnen het ABR epidemiologen netwerk. Ik vind het erg leuk om te leren hoe het ABR zorgnetwerk in elkaar zit, en om de verschillende systemen en partners beter te begrijpen. Vooral het overkoepelende aspect van het ABR Zorgnetwerk - van specialistische zorg tot algemene publieke gezondheid - interesseert mij. Ook de globale impact en de handvatten vind ik belangrijk - en BRMO kent geen grenzen, maar tegelijkertijd kan iedereen een rol spelen in de vermindering van antibiotica resistentie.

Qua studie heb ik een achtergrond in biomedische wetenschappen, infectieziekten en epidemiologie, en ben gepromoveerd op onderzoek naar sanitaire voorzieningen in sloppenwijken in India. Ik heb veel in het buitenland gewoond en gewerkt, onder andere bij UNICEF in Malawi en als water en sanitatie specialist bij Artsen zonder Grenzen. Voordat ik weer naar Nederland verhuisde heb ik als postdoc gewerkt in Qatar, met een focus of HIV en hepatitis C in het Midden-Oosten.

Marijke van Trijp - Arts-microbioloog

Namens het specialisme medische microbiologie neem ik sinds kort deel aan het RCT voor de regio Holland West. Ik ben werkzaam als arts-microbioloog in het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda. Tijdens mijn dagelijkse werkzaamheden houd ik me bezig met diagnostiek naar en adviezen voor behandeling van patiënten met een (vermoeden) van een infectieziekte. Deze werkzaamheden hebben betrekking op patiënten uit het ziekenhuis, maar ook daarbuiten zoals patiënten en cliënten van huisartsen en verpleeghuizen.

Met mijn werkzaamheden voor het RCT wil ik bijdragen aan scholing en verbetering van communicatie tussen deze professionals uit de eerste en de tweede lijn. Het gaat dan met name om het voorkomen van verdere verspreiding van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) en het voorkomen van nieuwe resistentieontwikkeling en nieuwe BRMO’s door verstandig antibiotica gebruik (Anti Microbial Stewardship: AMS) Voor het RCT zal ik me vooral gaan bezighouden met optimalisatie van informatieoverdracht betreffende BRMO’s en scholing over en implementatie van AMS buiten de setting van het ziekenhuis.

Marloes Stradmeijer - Arts infectieziektebestrijding

Namens de GGD Haaglanden en GGD Hollands Midden neem ik deel aan ons RCT. Ik werk als arts bij de algemene infectieziektebestrijding van de GGD Hollands Midden. Infectieziekten zijn vandaag de dag nog steeds een belangrijke oorzaak van sterfte en ziektelast. Antibioticaresistentie, en het voorkomen van de verspreiding hiervan, vormt hierbij één van de grote uitdagingen waar wij nu als maatschappij met zijn allen voor staan. Goede samenwerking tussen alle verschillende schakels in de zorg is op dit gebied noodzakelijk om dit tot een succes te maken. Dit is dan ook een gebied waar ik graag aan wil bijdragen via mijn betrokkenheid bij het ABR-zorgnetwerk.

Martijn Sijbom - Huisarts, onderzoeker

Sinds maart 2018 ben ik lid van het RCT. Ik ben werkzaam als huisarts in Voorburg en als onderzoeker bij het LUMC. Mijn onderzoeksgebied is het verminderen van ongepast antibioticagebruik in de huisartsenpraktijk.

Mijn persoonlijke doel voor deelname aan het team is het streven dat antibiotica werkzaam blijven voor de volgende generaties.

Merel Lambregts - Internist-Infectioloog

Als internist-infectioloog ben ik werkzaam in het Leiden Universitair Medisch Centrum (LUMC). Hier werk ik zowel in de patiëntenzorg, poliklinisch als klinisch. Daarnaast doe ik onderzoek op het gebied van antibioticagebruik en hoe dit antibioticagebruik te verbeteren is.

Dat sluit goed aan bij mijn rol binnen het RCT, waar ik mij met name bezig houdt met het thema ‘goed antibioticagebruik in de regio’. Ook werk ik binnen het RCT aan projecten ter verbetering van de regionale aanpak van MRSA-dragerschap, het ontwikkelen van onderwijs over antibiotica-allergieën en de aanpak van dilemma’s op gebied van antibioticagebruik.

Otti Ziere - Deskundige infectiepreventie

Ik ben werkzaam als deskundige infectiepreventie en vanuit dit specialisme betrokken bij het RCT. Infectiepreventie is een belangrijke pijler van de antibioticaresistentie problematiek. Juist gebruik van antibiotica is bijzonder belangrijk. Het voorkomen van overdracht van micro-organismen die kunnen zorgen voor infecties waarvoor antibiotica moet worden ingezet, behoeft echter minstens zoveel aandacht. Voorkomen is immers beter dan genezen. Infectiepreventie samen met de partners uit het zorgnetwerk de juiste aandacht geven en hierin samenwerken, verhoogt de bewustwording binnen de zorg en kan ertoe leiden dat overdracht van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) wordt beperkt.

Ik vind het leuk dat we elkaar binnen het netwerk makkelijker weten te vinden waardoor kennis en ervaringen worden gedeeld. Dat draagt bij aan kwaliteitsverhoging binnen de instellingen en zorgaanbieders. Voor mij persoonlijk blijft het een uitdaging om binnen het zorgnetwerk aandacht te krijgen voor infectiepreventie. Ik geloof sterk dat we de handen ineen moeten slaan als we de resistentie problematiek het hoofd willen bieden. Daar wordt naar mijn idee iedereen beter van!

Anneloes van Rijn - Arts-microbioloog

Na eerst een aantal jaren in het LUMC gewerkt te hebben, werk ik nu sinds 2021 als arts-microbioloog in het HagaZiekenhuis. Als arts-microbioloog ben ik verantwoordelijk voor het voorkomen, adequaat diagnosticeren en behandelen van infecties. Aangezien infecties zich niet beperken tot de muren van een ziekenhuis is het belangrijk dat er regionale inbedding is van de microbiologie.

Ik denk dat het ABR Zorgnetwerk een belangrijke rol speelt en draag graag mijn steentje bij.