Stafbureau

Het stafbureau van ABR Zorgnetwerk Holland West.

Sanne van Loon

Als manager van het ABR Zorgnetwerk Holland West coördineer en faciliteer ik het RCT bij de uitvoering van de verschillende taken, gericht op de regionale aanpak van antibioticaresistentie. Samen met de coördinator, managementassistent en het RCT draag ik zorg voor een goede en tijdige uitvoering van het subsidieprogramma. Ook ben ik inhoudelijk betrokken bij meerdere thema’s.

Samenwerken met een inhoudsdeskundig RCT-team is leuk en het werkveld dynamisch. Er is in de regio nog veel bekendheid te winnen voor het onderwerp ABR en voor het zorgnetwerk. We richten ons op het versterken van samenwerking met zorgverleners, scholing en kennisdeling op het gebied van ABR. Nieuwe ontwikkelingen en best practices worden actief gedeeld om het voor organisaties en zorgverleners praktisch toepasbaar en eigen te maken. Zo kunnen we samen de aanpak van antibioticaresistentie kracht bijzetten.

Emma Hardijzer

Op 17 oktober 2022 ben ik gestart als coördinator bij ABR Zorgnetwerk Holland West. Ik ben opgeleid als gezondheidswetenschapper met een focus op de (internationale) volksgezondheid. Vanuit mijn studie en werkervaringen is mijn interesse in de gevaren van antibioticaresistentie ontstaan en vind ik het dus erg belangrijk dat wij als ABR aandacht voor en kennis over antibioticaresistentie en infectiepreventie vergroten.

Als coördinator heb ik een uitvoerende, adviserende en stimulerende rol in verschillende projecten die deel uitmaken van ons subsidieprogramma. Daarnaast werk ik samen met de programmamanager, projectondersteuner en het RCT aan een goede samenwerking en kennisuitwisseling met en tussen alle netwerkpartners. Mijn ambitie is om samen met het RCT succesvolle initiatieven op te zetten en het zorgnetwerk door te kunnen ontwikkelen en uit te breiden om zo de strijd aan te gaan met antibioticaresistentie.

Sjanneke den Hollander

Als managementassistent van het ABR Zorgnetwerk Holland West ondersteun ik Sanne, Emma en het RCT bij de uitvoering van veel verschillende (secretariële) werkzaamheden.

Belangrijk vind ik het onderhouden en uitbreiden van ons netwerk om zorgorganisaties en zorgverleners in de regio te bereiken voor samenwerking. Het is leuk om met verschillende deskundigen van het RCT te werken die enthousiast zijn en programma’s en ideeën ontwikkelen om antibioticaresistentie tegen te gaan.