Stafbureau

Het stafbureau coördineert en faciliteert het regionaal coördinatieteam bij de uitvoering van verschillende taken, gericht op de regionale aanpak van antimicrobiële resistentie. Het stafbureau heeft een uitvoerende, adviserende en stimulerende rol in de diverse projecten die deel uitmaken van het subsidieprogramma.

Sanne van Loon

Als manager van het AMR Zorgnetwerk Holland West coördineer en faciliteer ik het RCT bij de uitvoering van de verschillende taken, gericht op de regionale aanpak van antimicrobiële resistentie. Samen met mijn team (coördinator, communicatiemedewerker en managementassistent) en het RCT draag ik zorg voor een goede en tijdige uitvoering van het subsidieprogramma.

Er is in de regio nog veel bekendheid te winnen over AMR en het zorgnetwerk. We richten ons daarom op het versterken van samenwerking met zorgverleners, scholing en kennisdeling op het gebied van AMR. Nieuwe ontwikkelingen en best practices worden actief gedeeld om het voor organisaties en zorgverleners praktisch toepasbaar en eigen te maken. Zo werken we samen aan de bestrijding van antimicrobiële resistentie.

Emma Hardijzer

Als coördinator binnen het AMR Zorgnetwerk Holland West werk ik intensief samen met zorgprofessionals. Als gezondheidswetenschapper, met een specialisatie in volksgezondheid, voel ik een passie voor het bestrijden van antimicrobiële resistentie en het verbeteren van infectiepreventie.

Mijn rol omvat niet alleen uitvoerend werk; ik heb ook een adviserende en stimulerende rol bij de verschillende projecten binnen ons subsidieprogramma. Samen met collega's streef ik naar optimale samenwerking en kennisuitwisseling tussen alle netwerkpartners. In een tijd waarin de strijd tegen antimicrobiële resistentie steeds urgenter wordt, is deze focus op duurzame kennisoverdracht essentieel. Naast kennisuitwisseling trachten we de kwaliteit van infectiepreventie te verbeteren, juist gebruik van antimicrobiële middelen te stimuleren, regionale risico's in kaart te brengen en scholingen te organiseren. Laten we samen de strijd tegen antimicrobiële resistentie aangaan!

Sjanneke den Hollander

Als managementassistent van het AMR Zorgnetwerk Holland West ondersteun ik Sanne, Emma en het RCT bij de uitvoering van veel verschillende (secretariële) werkzaamheden.

Belangrijk vind ik het onderhouden en uitbreiden van ons netwerk om zorgorganisaties en zorgverleners in de regio te bereiken voor samenwerking. Het is leuk om met verschillende deskundigen van het RCT te werken die enthousiast zijn en programma’s en ideeën te ontwikkelen die antimicrobiële resistentie tegengaan.

Charlotte Beek

Als communicatieadviseur breng ik de communicatie van AMR Zorgnetwerk Holland West terug tot wat het hoort te zijn: begrijpelijk, helder, inclusief en aantrekkelijk. Wij maken ons door middel van een scala aan initiatieven sterk voor de aanpak en het voorkomen van antimicrobiële resistentie. Het is mijn missie om dit belangrijke werk zichtbaar te maken en te zorgen voor een brede betrokkenheid van zorgprofessionals. Een ander belangrijk onderdeel van mijn werk is ervoor te zorgen dat de producten die ons netwerk ontwikkelt, in begrijpelijke taal worden gepresenteerd. Hierdoor kunnen alle zorgprofessionals onze producten makkelijk begrijpen en toepassen.