Stuurgroep

Onze netwerkpartners zijn medewerkers van publieke gezondheid, huisartspraktijken, ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorg, gehandicaptenzorg en apotheken. In onze regio zijn netwerkpartners vertegenwoordigd in een stuurgroep.

Sjaak de Gouw - Directeur Publieke Gezondheid Hollands Midden

In de jaren ’80 ben ik afgestudeerd als basisarts. Daarna heb ik besloten op het snijvlak van beleid en zorg te gaan werken.

Na 14 jaar werkzaam te zijn geweest bij de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid Zuid-Holland, werd ik in 2002 directeur van de GGD Zuid-Holland Noord, één van de organisaties die nu onderdeel uitmaakt van Hecht. Een jaar later werd ik lid van het bestuur van GGD Nederland en kreeg ik onder andere de portefeuille infectieziektebestrijding. Op dat gebied ben ik de afgelopen 20 jaar actief geweest. Vanuit die portefeuille ben ik op landelijk niveau betrokken geweest bij de vormgeving van de regionale netwerken voor antibioticaresistentie.

En sinds de oprichting van het ABR zorgnetwerk Holland West mag ik voorzitter zijn van de stuurgroep van dit netwerk. Een stuurgroep die ik weinig hoef te sturen vanwege de vele kwaliteiten in het programmateam en het regionale coördinatieteam.

Leo Visser - Hoogleraar infectieziekten (LUMC)

Als hoogleraar infectieziekten aan het LUMC, ben ik nauw betrokken bij strategieën om antibiotica gebruik te verminderen bijvoorbeeld door infectiepreventie en vaccinatie.

Ook het zorgvuldig en gepast gebruik van antibiotica gaat mij nauw aan het hart. In de loop van de jaren ben ik persoonlijk getuige hoe veelvoorkomende ziektekiemen langzaam steeds ongevoeliger worden voor onze behandeling.

Ik draag daarom graag bij aan de initiatieven van het ABR zorgnetwerk Holland West als lid van de stuurgroep.

Ann Vossen - Arts-microbioloog (LUMC)

Als arts-microbioloog heb ik in de dagelijkse praktijk te maken met de diagnostiek van infecties, ook van zorginfecties en infecties met resistente micro-organismen.

Samen met mijn collega’s van de afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie zorg ik voor een hoge kwaliteit van infectieziektenzorg, waar duiding van de diagnostiek resultaten en bijbehorende adviezen op het gebied van antibiotica gebruik een vast onderdeel van zijn. Ook neem ik deel aan de Infectiecommissie van het LUMC, waar beleid op het gebied van Infectiepreventie wordt gemaakt en geïmplementeerd.

Als lid van de stuurgroep denk ik graag mee over de acties en projecten van het ABR zorgnetwerk.

Rob Michielsens – Huisarts en LHV ambassadeur HMW

Mijn naam is Rob Michielsens en ik ben huisarts in een duo praktijk in Voorschoten. Naast mijn werkzaamheden als huisarts ben ik ook ambassadeur van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) afdeling Holland Midden West en bestuurslid van de huisartsen coöperatie DeLimes.

Als huisartsen zijn wij een grote groep artsen die dagelijks betrokken zijn bij het voorschrijven van antibiotica, maar ook de complicaties meemaken van antibioticaresistentie. Aangezien we in de toekomst als huisartsen nog regelmatig infectieziekten zullen blijven tegenkomen en gepaste oplossingen soms steeds complexer worden, is het voor mij belangrijk om betrokken te zijn bij de stuurgroep en om te streven naar een zorgvuldig en gepast gebruik van antibiotica.

Heidi van den Brink - Bestuurder Marente

Mijn naam is Heidi van den Brink en ik ben bestuurder bij Marente, een ouderenzorgorganisatie in de Duin & Bollenstreek. De ouderenzorg is in onze regio goed georganiseerd via Avant, zodat ik de collega organisaties goed kan informeren en vertegenwoordigen.

In de ouderenzorg zijn onderwerpen als antibioticaresistentie, hygiëne en infectiepreventie belangrijke onderwerpen. Belangrijk dat we met elkaar alle ontwikkelingen volgen en in de ketensamenwerking afspraken maken. Mooi dat dit netwerk er is en fijn om mijn steentje bij te dragen aan de stuurgroep.